Om cookies

Cookies är små filer som placeras på besökarens dator när denne surfar runt på en webbplats.

Cookies kan ha olika uppgifter. Ändamålet med de cookies som används på den här webbplatsen är att samla statistik, det vill säga att hålla reda på hur många besökare webbplatsen har och hur många av dessa som är återkommande eller förstagångsanvändare.

I de allra flesta webbläsare kan du själv ställa in om du om vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte.

På tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies. Där finner du även information om lagen som trädde i kraft 2003 och som reglerar informationsplikten när det gäller användandet av cookies.